Välkommen på årsmöte 2022

Årsmötet hålles 4/5 kl. 17.00 på Torggatan 46 (studio Jala)
Tornedal & Co bjuder på fika. Anmälan senast 3/5 via mail till hej@jalakonstohantverk.se

Mvh: Styrelsen